Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zebrania i konsultacje

Rok 2023

14 września- klasy I-VIII

Organizacyjna, zapoznanie z planem pracy szkoły, programem wychowawczo - profilaktyczny szkoły.
ZEBRANIE

16 listopada -klasy I-VIII

Informacja o bieżących postępach w nauce, ewentualnych niepowodzeniach i osiągnięciach ucznia.
Omówienie procedur przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 23/24
ZEBRANIE

14 grudnia - klasy I-VIII

Powiadomienie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych. Informacja o  ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz  ocenie z zachowania. 
KONSULTACJE

Rok 2024

25 stycznia - klasy I-VIII

Podsumowanie osiągnięć  edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania – wyniki klasyfikacji semestralnej.  ZEBRANIE
11 kwietnia -klasy IV-VIII

Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu,
ZEBRANIE

9 maja-  klasy I-VIII

Informacja o ocenach  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych   oraz  ocenie z  zachowania,
Powiadomienie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych.
KONSULTACJE/ZEBRANIE